Showing posts with label srilankanews. Show all posts


மீதொட்­ட­முல்ல குப்பை மேடு சரி­வை­ய­டுத்து பாதிக்­கப்­பட்ட பிர­தே­சத்தில் சுகா­தார நெருக்­க­டிகள் ஏற்­ப­டுவதைத் தடுக்க தேவை­யான நட­வ­டிக்­கைகளை உட­ன­டி­யாக எடுக்­கு­மாறு அமைச்சர் ராஜித சேனா­ரட்ன சுகா­தார அதி­கா­ரி­க­ளுக்கு பணிப்­புரை வழங்­கி­யுள்ளார்.

குறித்த பிர­தே­சத்தில் டெங்கு, இன்­பு­ளு­வன்சா நோய்கள் பரவும் அபாயம் காணப்­ப­டு­வ­தாக அமைச்சர் தெரி­வித்தார்.

மீதொட்­ட­முல்ல குப்பை மேடு சரி­வை­ய­டுத்து சுகா­தார அமைச்சு மேற்­கொண்டு வரும் நகர்­வுகள் தொடர்பில் தெரி­விக்கும் போதே அவர் மேற்­கண்­ட­வாறு குறிப்­பிட்டார். இது குறித்து அவர் மேலும் கூறு­கையில்,
மீதொட்­ட­முல்ல குப்பை மேடு சரிவு சற்றும் எதிர்­பா­ராது நடந்த ஒன்­றாகும்.

ஆரம்­பத்தில் இருந்தே நகர அபி­வி­ருத்தி அதி­கார சபை மற்றும் உரிய அமைச்சின் ஊடாக இந்த குப்பை மேட்டை அகற்றும் நட­வ­டிக்­கைகள் தொடர்பில் ஆரா­யப்­பட்டு வேலைத்­திட்­டங்கள் முன்­னெ­டுக்­கப்­பட்டு வந்­தன. எனினும் துர­திஷ்­ட­வ­ச­மாக இவ்­வா­றான ஒரு சம்­பவம் இடம்­பெற்­றுள்­ளது.

அர­சாங்கம் என்ற அடிப்­ப­டையில் இந்த பாதிப்­பு­களை நிவர்த்தி செய்யும் சகல நட­வ­டிக்­கை­க­ளையும் மேற்­கொண்டு வரு­கின்­றது.

மீதொட்­ட­முல்ல குப்பை மேட்டு பிரச்­சி­னைக்கு தீர்வு காண அர­சாங்கம் நட­வ­டிக்கை எடுத்­தி­ருந்த நிலையில் இந்த அனர்த்தம் ஏற்­பட்­டுள்­ளது. சம்­ப­வத்­தினால் பாதிக்­கப்­பட்­ட­வர்­க­ளுக்கு தேவை­யான வச­தி­களை வழங்­கவும் அர­சாங்கம் நட­வ­டிக்கை எடுத்­துள்­ளது.

அதேபோல் இந்த சம்­ப­வத்தை அடுத்து குறித்த பகு­தி­களில் மோச­மான நோய்கள் பரவக் கூடிய வாய்ப்­புகள் ஏற்­பட்­டுள்­ளன.

ஆகவே மீதொட்­ட­முல்ல குப்பை மேடு சரி­வை­ய­டுத்து பாதிக்­கப்­பட்ட பிர­தே­சத்தில் சுகா­தார நெருக்­க­டிகள் ஏற்­ப­டுதைத் தடுக்க தேவை­யான நட­வ­டிக்­கையை உட­ன­டி­யாக எடுக்­கு­மாறு பணிப்­புரை வழங்­கி­யுள்ளோம்.

குறித்த பிர­தே­சத்தில் டெங்கு, இன்­பு­ளு­வென்சா நோய்கள் பரவும் அபாயம் காணப்­ப­டு­வ­தாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே இந்தப் பாதிப்புகளிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றும் நடவடிகைகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள சுகாதார பணிப்பகத்திற்கு அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

(நன்றி விடிவெள்ளி)

மாகாண‌ ச‌பைக‌ள் ஏன் உருவாக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ன‌ என்ப‌த‌ற்கான‌ கார‌ண‌த்தை இன்றைய‌ அர‌சிய‌ல்வாதிக‌ள் ப‌ல‌ரும் பொது ம‌க்க‌ளும் புரிந்து கொள்ளாம‌ல் வெறும் உண‌ர்வு ம‌ய‌ப்ப‌டுத்த‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சிய‌லுக்குள் ம‌க்க‌ள் த‌விக்கிறார்க‌ள்.

ம‌த்திய‌ அர‌சு மாகாண‌ ம‌க்க‌ளை ஓர‌ம் க‌ட்டிய‌த‌ன் கார‌ண‌மாக‌வே ம‌க்க‌ளிட‌ம் சேவை கொண்டு செல்ல‌ப்ப‌ட‌ வேண்டும் என்ப‌த‌ற்காக‌வே மாகாண‌ ச‌பைக‌ள் உருவாக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ன‌. இந்த‌ இல‌க்கு நிறைவேற்ற‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌தா என்று பார்த்தால் இல்லை என்றுதான் சொல்ல‌ வேண்டும்.

மாகாண‌ ச‌பைக‌ளுக்கு தெரிவு செய்ய‌ப்ப‌ட்ட‌ ப‌ல‌ர் த‌ம‌து ம‌க்க‌ளுக்கான‌ சேவைக‌ளை வ‌ழ‌ங்காது மாற்றாரின் நிக‌ழ்வுக‌ளில் க‌லந்து கொள்ளும் அல‌ங்கார‌ பொம்மைக‌ளாக‌வே உள்ள‌ன‌ர். ம‌க்க‌ளுக்கான‌ சேவை, ம‌க்க‌ள் பிர‌ச்சினைக‌ளை தீர்த்த‌ல் போன்ற‌வ‌ற்றுக்கான‌ போட்டிக‌ளை விட‌ யாருடைய‌ புகைப்ப‌ட‌ம் அதிக‌மாக‌ ஊட‌க‌ங்க‌ளில் வ‌ருவ‌து என்ற‌ போட்டியையே அதிக‌ம் காணுகின்றோம். இத‌ற்காக‌ ப‌ண‌ம் கொடுத்து ஊட‌க‌விய‌லாள‌ர்க‌ளை நிய‌மித்திருக்கும் அள‌வு ம‌க்க‌ளுக்கான‌ சேவை இணைப்பாள‌ர்க‌ளை நிய‌மிப்ப‌தில் அக்க‌றை கொள்வ‌தை காண‌வில்லை.

இது விட‌ய‌த்தில் கிழ‌க்கு மாகாண‌ ச‌பை மிக‌ மோச‌மான‌ ச‌பையாக‌ மாறிக்கொண்டிருக்கின்ற‌து. ம‌க்க‌ள் கால‌டிக்கு சேவைக‌ளோ மாகாண‌ உறுப்பின‌ர்க‌ளோ செல்வ‌தை காண‌வில்லை. பெரும்பாலானோர் ம‌க்க‌ளை க‌வ‌னிக்காம‌ல் த‌த்த‌ம் க‌ட்சிக‌ளை எப்ப‌டி வ‌ள‌ர்ப்ப‌து என்ப‌தில்தான் அதிக‌ க‌வ‌ன‌ம் செலுத்துகிறார்க‌ள்.

கிழ‌க்கு முத‌ல‌மைச்ச‌ரோ மிக‌ப்பெரிய‌ அல‌ங்கார‌ பொம்மையாக‌ உலா வ‌ருகிறார். இவ‌ரால் அம்பாரை மாவ‌ட்ட‌ம் பூர‌ண‌மாக‌ ஓர‌ம் க‌ட்ட‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து. அங்குள்ள‌ முஸ்லிம் காங்கிர‌சின் பாராளும‌ன்ற‌, மாகாண‌ ச‌பை ம‌க்க‌ள் பிர‌திநிதிக‌ளாலும் ம‌க்க‌ள் குறிப்பிட்டு சொல்ல‌க்கூடிய‌ ந‌ன்மையை அடைய‌வுமில்லை முத‌ல‌மைச்ச‌ராலும் எதையும் சொல்ல‌க்கூடிய‌ வ‌கையில் காண‌வில்லை.

இத்த‌கைய‌ மோச‌மான‌ நிலைக்கு வாக்காள‌ர்க‌ளும் கார‌ண‌ம் என்ப‌தை ஏற்க‌த்தான் வேண்டும். மீண்டும் மீண்டும் த‌ம்மை ஏமாற்றுகின்ற‌ க‌ட்சிக்கே ம‌க்க‌ள் வாக்க‌ளிப்ப‌தும் இத‌ற்கு பிர‌தான‌ கார‌ண‌மாகும்.

விடிய‌ விடிய‌ ஒரு க‌ட்சிக்கும் அத‌ன் வேட்பாள‌ர்க‌ளுக்கும் ஏசிவிட்டு விடிந்தெழும்பி அந்த‌க்க‌ட்சிக்கு வாக்க‌ளிக்கும் ம‌க்க‌ள் இருப்ப‌த‌ன் கார‌ண‌மாக‌வே ம‌க்க‌ள் சேவை ப‌ற்றி இந்த‌ அர‌சிய‌ல்வாதிக‌ள் அக்க‌றைய‌ற்று உள்ள‌ன‌ர்.
-உல‌மா க‌ட்சி
கிரீஸ்மேன் எமது சகோதரிகளை சீண்டியபோது கையும் களவுமாக புடிபட்ட ஒட்டமாவடி, சம்மாந்துறை, நிந்தவூர், இறக்காமம் இவர்களை பொலிசாரிடம் ஒப்படைத்தும் எங்கே அந்த கயவர்கள்? எந்த நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்செய்யப்பட்டார்கள்?? சம்மந்துரையில் மின்விளக்கு அனைக்கப்பட்டு பின் கடப்பால் அனுப்பப்பட்ட செய்தி உங்களுக்கு கிடைக்கலியா இல்ல நீங்க நாட்டுல இல்லயா? உங்க உம்மா  சகோதரிகள் எங்கள் உம்மா சகோதரிகளும் தராவிஹ் தொழப்போகாம 1 மாசமா வீட்டுக்குள்ள தொழுதது உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா நண்பரே.... அதுல வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டு இருந்த அரசு யார்?
அந்த நேரத்துல உங்க உலமா கட்சி அவரோடுதானே ஒட்டி இருந்த அந்த நேரம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சி அவர்விட்ட அறிக்கையை எனக்கு அனுப்ப முடியுமா?

இவ்வாறு ஒருவ‌ர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கிறீஸ்மேன் என்றால் யார்? என‌ பொதும‌க்க‌ளிட‌ம் கேட்டால், பின்வ‌ருமாறு சொல்வார்க‌ள்.

உட‌ல் முழுவ‌தும் கிறீஸ் த‌ட‌வியிருப்பானாம். ஒரு ம‌ர‌த்திலிருந்து இன்னொரு ம‌ர‌த்துக்கு தாவுவானாம். ஆட்க‌ள் பிடித்தால் வ‌ழுக்கிக்கொண்டு பாய்ந்து விடுவானாம்.
இந்த‌ வ‌ரைவில‌க்க‌த்தை வைத்துக்கொண்டு இதை ஆராய்வோம்.

கிறீஸ்மேன் என்ற‌ க‌ட்டுக்க‌தையை அவிழ்த்து விட்ட‌வ‌ர்க‌ள் முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸும் ஐ.தே.க‌ட்சியுமாகும் என்ப‌தே எம‌து உறுதியான‌ நிலைப்பாடாகும். க‌தைக‌ளை இல‌குவாக‌ ந‌ம்பும் ம‌னித‌ர்க‌ளுக்கு எம‌து இக்க‌ருத்து ஆச்ச‌ர்ய‌மாக‌த்தான் இருக்கும்.

ச‌ம்மாந்துறையில்  ஒருவ‌ரின் வீடொன்றுக்குள் புகுந்த‌தால் அவ‌ரை அடுத்த‌ வீட்டுக்கார‌ர் விர‌ட்டி வ‌ந்துள்ளார். அத‌னைக் க‌ண்ட‌ ஊர‌வ‌ர்க‌ள் கிறீஸ்மேன் என‌ விர‌ட்டிய‌தால் அவ‌ர் ப‌ய‌ந்து பொலிஸ் நிலைய‌த்துள் புகுந்தார். எல்லோரும் நினைத்த‌ன‌ர் கிறீஸ் மேன் பொலிசுக்குள் நுழைந்த‌தால் பொலிஸ் ஆத‌ர‌வுட‌ன் கிறீஸ்மேன் வ‌ந்துள்ளான் என‌.

பின்ன‌ர்தான் தெரிய‌ வ‌ந்த‌து அவ‌ர் பொலிஸ்கார‌ர் என்றும் இது க‌ள்ள‌ பொம்பள‌ கேஸ் என்ப‌தும். இது உண்மை என்ப‌தை ச‌ம்மாந்துறை பொலிஸோடு அன்றே தொட‌ர்பு கொண்டு நான் தெரிந்து கொண்டேன். அத்துட‌ன் இத‌னைக் க‌ண்டு விழுந்து விழுந்து சிரித்த‌வ‌ர்க‌ளும் உண்டு.

அதே போல் நிந்த‌வூரில் இர‌ண்டு இராணுவ‌த்தின‌ர் ஊருக்குள் க‌ள‌வெடுக்க‌ச் சென்று மாட்டிக்கொண்ட‌ன‌ர். இவ‌ர்க‌ளையும் ம‌க்க‌ள் கிறீஸ்மேன் என்ற‌ன‌ர். ஆனால் அவ‌ர்க‌ள் உட‌ம்பில் கிறீஸ் இருக்க‌வில்லை.
அதே போல் க‌ல்முனையில் ஒரு கிறீஸ்மேன் பிடிப‌ட்டான். ஊரே திர‌ண்டு வ‌ந்து அவ‌னை துர‌த்திய‌ போது க‌ல்முனை பொலிஸ் அவ‌னை பிடித்து விசாரித்த‌ போது கார் க‌ராஜில் வேலை செய்யும் ஒருவ‌ர் உட‌லில் ஒயில் ஒழுக‌ வ‌ந்துள்ளார். அத‌னால் அவ‌ரை கிறீஸ்மேன் என‌ நினைத்துள்ள‌ன‌ர். இத‌ற்கு முழு க‌ல்முனையும் சாட்சி.

இவ்வாறான‌ பொய் க‌ட்டுக் க‌தைக‌ளே கிறீஸ்மேன் க‌தையாகும். இத‌னை உண்மை என்ப‌வ‌ர்க‌ளிட‌ம் நான் சில‌ கேள்விக‌ளை கேட்கிறேன். க‌ல்முனை சாய்ந்த‌ம‌ருது போன்ற‌ ப‌குதிக‌ளில் வீடுக‌ள்தான் அதிக‌ம், ம‌ர‌ங்க‌ள் குறைவு, இந்த‌ நிலையில் கிறீஸ்மேன் எப்ப‌டி ம‌ர‌த்துக்கு ம‌ர‌ம் தாவுவான்?. வீடுக‌ளுக்கு மேலால் ஓட‌வும் முடியாது. ப‌ல‌ வீடுக‌ள் மாடி வீடுக‌ள். அத்துட‌ன் மாடி வீட்டிலிருந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு பாய்ப‌வ‌னை இல‌குவாக‌ பிடிக்க‌லாம். ஆனால் கிறீஸ்மேன் என‌ யாரும் பிடிப‌ட்ட‌தாக‌ பொலிஸ் கேசில் இன்று வ‌ரை இல்லை.

சில‌ இட‌ங்க‌ளில் பெண்க‌ளை கிறீஸ்மேன் சீண்டிய‌தாக‌ க‌தை உண்டு. அவ‌ன்தான் ம‌ர‌த்துக்கு ம‌ர‌ம் தாபுவ‌வ‌ன் ஆச்சே. பெண்ணையும் தூக்கி கொண்ட‌ல்ல‌வா பாய்ந்திருப்பான். சும்மா கீறி விடுவ‌து என்றால், பெண் க‌த்தினால் ஊர் முழுவ‌தும் கேட்கும். 100 ச‌துர‌ மீட்ட‌ருள் ஆயிர‌ம் பேர் வாழும் கிழ‌க்கில் இது சாத்திய‌மா? அவ‌னால் த‌ப்ப‌ முடியுமா?

அன்று ம‌ஹிந்த ஆட்சி என்ப‌தால் பொலிசார் த‌ப்ப‌ விட்டு விட்டார்க‌ள் என‌ சொல்ல‌லாம். ஏன் இப்போது மைத்ரி ர‌ணில் ஆட்சிதானே!. கிறீஸ்மேனால் பாதிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ ஒருவ‌ராவ‌து பொலிசில் முறையிட‌ முடியாதா? ந‌ல்லாட்சி பொலிசாரால் பிடிக்க‌ முடியாதா? நான் ச‌வால் விடுகிறேன். கிறீஸ் மேனால் பாதிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ ஒருவ‌ர் ந‌ல்லாட்சியில் பொலிசில் செய்த முறைப்பாடு ஒன்றை காட்ட‌ முடியுமா?

அதே போல் கிறீஸ்மேன் வ‌த‌ந்தி கால‌த்தில் பிடிப‌ட்ட‌ ஒருவ‌ன் கிறீஸ்மேன்தான் என‌ பொலிசாராலும் நீதிம‌ன்ற‌த்தாலும் உறுதிப்ப‌டுத்த‌ப்ப‌ட்ட‌ ஒரு வ‌ழ‌க்கை காட்ட‌ முடியுமா? அல்ல‌து இப்போதாவ‌து தாஜுதீன் வ‌ழ‌க்கை போன்று மீண்டும் எடுத்து காட்ட‌ முடியுமா?

கிறீஸ் மேன் வ‌த‌ந்தியின் போது நான் அது 100 வீத‌ வ‌த‌ந்தி என‌ என் குடும்ப‌த்திட‌ம் சொன்ன‌தால் அவ‌ர்க‌ள் நிம்ம‌தியாக‌ தூங்கினார்க‌ள். ஒரு நாள் எம‌து ப‌க்க‌த்து வீட்டுக்கு கிறீஸ்மேன் வ‌ந்து விட்டான் என்று ச‌த்த‌ம் கேட்டது, அனைவ‌ரும் வெளியே வ‌ந்து பார்த்த‌ போது ப‌க்க‌த்து வீட்டு தேங்காய் விழுந்த‌ ச‌த்த‌ம் கேட்டு ப‌க்க‌த்து வீட்டு பெண் அல‌றியுள்ளார். அனைவ‌ரும் சிரித்த‌ன‌ர், ஆக‌ இது முற்றிலும் பொய்யான‌ வ‌த‌ந்தி.

-முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத்


- எம்.எம்.மின்ஹாஜ்
இவ்வருடம் புனித ஹஜ் யாத்திரைக்கு செல்வதற்கு இலங்கைக்கு மேலதிகமாக 600  கோட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதன்படி 2800 பேரிற்கு இம்முறை ஹஜ் கடமை செய்வதற்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என தபால் மற்றும் முஸ்லிம் விவகார அமைச்சர் எம்.எச்.ஏ ஹலீம் தெரிவித்தார்.

இந்த விடயம் தொடர்பில் வினவிய போதே அமைச்சர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.

முஸ்லிம்களின் ஐம்பெரும் கடமைகளான ஹஜ் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு உலக நாடுகளில் இருந்து இலட்சக் கணக்கான மக்கள் சவூதி அரேபியாவிற்கு செல்கின்றனர். எனினும் கடந்த காலங்களி்ல மக்கா நகரின் கஃபதுல்லாவில் புனர் நிர்மாண பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்தைமயினால் இலங்கைக்கான ஹஜ் கோட்டா மட்டுப்படுத்தப்பட்டன.


இலங்கையில் அதிக காற்று மாசடையும் இடமாக கண்டி பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
கண்டியிலுள்ள குட்ஷெட் பேருந்து நிலையம் காற்று மாசு நிறைந்த பகுதியாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
தேசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினால் பிரதான 10 நகரங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்விற்கமைய இந்த விடயம் தெரியவந்துள்ளது.
கண்டி – கொழும்பு நகரங்களுக்கு செல்லும் பிரதான பேருந்து நிலையமான குட்ஷெட்டில் காணப்படுகின்ற காற்று மாசு நிலைமை, உலக சுகாதார அமைப்பின் முழுமையான காற்று மாசுவை விடவும் அதிகமாகும்.
கண்டி நகரம் மலைகளினால் மூடப்பட்டுள்ளமையினால் இந்த நிலைமை அதிகமாக காணப்படுவதாக தேசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சிரேஷ்ட ஆராய்ச்சியாளர் எச்.டீ.எஸ்.பிரேமசிறி தெரிவித்துள்ளார்.


ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவிற்கும், மாகாண முதலமைச்சர்களுக்கும் இடையில் இன்றைய தினம் விசேட சந்திப்பு நடத்தப்படவுள்ளது.

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பின் ஆட்சியின் கீழ் உள்ள ஏழு மாகாணசபைகளின் முதலைமைச்சர்கள் ஜனாதிபதியுடன் சந்திப்பு நடத்தவுள்ளனர்.

ஜனாதிபதியின் அவசர அழைப்பிற்கு அமைய இந்த முதலமைச்சர்கள் இன்று கொழும்பில் ஜனாதிபதியை சந்திக்கவுள்ளனர்.

இன்று இரவு 7.00 மணியளவில் இசந்த சந்திப்பு ஜனாதிபதியின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

மேல், மத்திய, சப்ரகமுவ, வடமேல், வடமத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணசபைகளின் அமைச்சர்களும் மாகாண அமைச்சர்களும் இன்றைய ஜனாதிபதியுடனான சந்திப்பில் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

உள்ளுராட்சி மன்றத் தேர்தல்கள் மற்றும் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படவுள்ளது.


யாழ்ப்பாண முஸ்லிம்களின் வரலாறு மற்றும் பண்பாடு  திட்டமிட்ட ரீதியில் அழிக்கப்பட்டு வருவதை  தடுக்கும் ஒரு முயற்சியாக யாழ்ப்பாண சோனகதெருவில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளையும் உள்ளடக்கிய வீடியோ தொகுப்பு ஒன்றை வெளியிடும் பணியில் யாழ்ப்பணம் 76 என்கிற குழு இறங்கியுள்ளது .

ஏற்கனவே google map இல் யாழ்ப்பாண சோனக தெருவில்  வீதிகளின் பெயர்கள் தவறாக மாற்றப்பட்டுள்ளதை முன்னெடுத்த அந்த குழு, youtube இல் jaffna 76 என்ற தனியான சணல் ஒன்றை ஆரம்பித்துள்ளது .

இதன் படி யாழ்ப்பாண சோனக தெருவில உள்ள  அனைத்து  வீதிகள் , பள்ளிவாசல்கள் , முஸ்லீம் பாடசாலைகள் மற்றும் அங்கு நடைபெறும் முக்கியமான முஸ்லீம் வைபவங்கள் , வரலாற்று ஆவணங்கள் ,வரலாற்று பதிவுகள் ஆகியன பதிவேற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளன .

அரசியல் ரீதியாக கைவிடப்பட்டுள்ள யாழ்ப்பாண முஸ்லிம்களின் உடமைகளின் நிலை பற்றிய சர்வதேச விழிப்புணர்வு ஒன்றையையும் இதன் மூலம் ஏற்படுத்த முடியும் என அந்த குழு நம்புகிறது .

இதன் முதல்கட்டமாக யாழ்ப்பாண சோனக தெருவில உள்ள  பள்ளிவாசல்கள் , வீதிகள் ,மற்றும் பாடசாலைகள் ஆகியன பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன .
 யாழ்ப்பணத்தில் இருந்து சமாதான நீதவான் அப்துல் கரீம் ஹஸ்ஸான் வீடியோ மூலமாக இவற்றை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார் .

பதிவேற்றப்பட்டுள்ள இந்த வீடியோக்களை jaffna 76 என்று தேடுவதன் (search ) பண்ணி காண முடியும்.


நாவ­லப்­பிட்டி பலந்­தொட்ட தக்­கியா பள்­ளி­வா­ச­லுக்கு இனந்­தெ­ரி­யா­தோரால் மேற்­கொள்­ளப்­பட்ட கல்­வீச்சுத் தாக்­கு­த­லினால் தக்­கி­யாவின் கூரைத்­த­க­டுகள் இரண்டு சேதத்­துக்­குள்­ளா­கி­யுள்­ளன. கடந்த செவ்­வாய்க்­கி­ழமை அதி­கா­லையில் இச்­சம்­பவம் இடம்­பெற்­றுள்­ளது.

இச்­சம்­பவம் தொடர்பில் பலந்­தொட்ட தக்­கியா பள்­ளி­வா­சலின் தலைவர் ஜி.சி.முபஷ்சிர் முஸ்லிம் சமய விவ­கார மற்றும் தபால், தபால் சேவைகள் அமைச்சர் எம்.எச்.ஏ.ஹலீ­மிடம் முறைப்­பாடு செய்­துள்ளார்.இச்­சம்­பவம் பற்றி தக்­கியா பள்­ளி­வா­சலின் தலைவர் ஜி.சி.முபஷ்சிர் விளக்­க­ம­ளிக்­கையில்;

‘தொடர்ந்து பல மாதங்­க­ளாக தக்­கி­யா­வுக்கு கல்­வீச்சு நடை­பெ­று­கி­றது. அதி­கா­லை­யிலே கற்­கலால் தாக்­கப்­ப­டு­கின்­றது. தக்­கி­யாவைச் சூழ பெரு­மான்­மை­யி­னத்­த­வர்­களே வசிக்­கி­றார்கள். சுமார் நான்கு மாதங்­க­ளுக்கு முன்பு தக்­கி­யா­வுக்கு  அண்­மையில் புத்தர் சிலை­யொன்­றினை வைப்­ப­தற்­கான ஏற்­பா­டு­களைச் செய்­தார்கள்.

அதற்­கான நிர்­மா­ணப்­ப­ணி­களும் இடம்­பெற்­ற இச்­சந்­தர்ப்­பத்தில் நாம் அல்­லாஹ்­விடம் துஆ கேட்டு நியாயம் வேண்­டினோம். பின்னர் புத்தர் சிலை நிறு­வு­வது நிறுத்­தப்­பட்­டது.பலந்­தொட்ட ஜும்ஆ பள்­ளி­வா­ச­லி­லி­ருந்தும் சுமார் 2 கிலோ மீட்­ட­ருக்கு அப்­பாலே தக்­கியா அமைந்­துள்­ளது. இங்கு சுமார் 35 முஸ்லிம் குடும்­பங்கள் வாழ்­கின்­றன.

20 வருட வர­லாற்­றினைக் கொண்ட இந்த தக்­கியா அமைச்­சர்கள் எம்.எச்.ஏ.ஹலீம், பைசர் முஸ்­தபா ஆகி­யோரின் முயற்­சி­யினால் 2 ½ மாதங்­க­ளுக்கு முன்பே முஸ்லிம் சமய பண்­பாட்­ட­லு­வல்கள் திணைக்­க­ளத்தில் பதிவு செய்­யப்­பட்­டது.இப்­ப­கு­தியைச் சேர்ந்த பௌத்த விகா­ரையின் குரு­மார்­க­ளுடன் இச்­சம்­பவம் தொடர்பில் கலந்துரையாடி சுமுக தீர்வு பெற்றுக் கொள்ளத் தீர்மானித்துள்ளோம். தக்கியாவை எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாக்கும்படி துஆ பிரார்த்தனைகளை நடத்தி வருகிறோம் என்றார்.

 (ARA.Fareel)


எப்.முபாரக்

திருகோணமலையில் பரவி வருவது டெங்கு நோயா அல்லாவிடின் வேறேதும் ஆட்கொல்லி வைரஸ் நோயா என்பது தொடர்பில் பொதுமக்களுக்குச் சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே இது தொடர்பில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு விசேட வைத்திய நிபுணர் குழுவால் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் எனக் கிழக்கு மாகாணசபை உறுப்பினர் ஆர்.எம்.அன்வர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கிழக்கு மாகாண சபை அமர்வு நேற்று (21) சபைத் தவிசாளர் சந்திரதாஸ கலப்பதி நடைபெற்றது. இதன்போது திருகோணமலையில் தீவிரமாகப் பரவி வரும் டெங்கு நோயைத் தடுப்பது தொடர்பில் அவசரப் பிரேரணையை கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சர் ஏ.எல்.எம்.நஸீர் மற்றும் மாகாண சபையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எம்.எஸ்.உதுமாலெப்பை ஆகியோர் முன்வைத்தனர்.

டெங்கு நோய்த் தாக்கத்தில் மூதூர் பிரதேசத்திலேயே அதிகளவானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இருப்பினும் அதிகளவான உயிரிழப்புகள் கிண்ணியாப் பிரதேசத்திலேயே இடம்பெறுகின்றது. இதற்குக் காரணம் போதிய சிகிச்சை கிடைக்காமல் உள்ளதா? அல்லது வேறேதேனும் பிரச்சினையா? என்பது தொடர்பில் பொதுமக்கள் மத்தியில் கேள்வி எழுந்துள்ளது எனவும் அவர் கூறினார்.

இவ்வாறிருக்க கிழக்கு மாகாணத்தில் வேகமாகப் பரவி வரும் டெங்கு நோயைக் கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான அவசரக் கூட்டம் மாகாண சபையில் நடைபெற்றது.

மாகாண சபை அமர்வை ஒரு மணிநேரம் ஒத்திவைத்து இந்தக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.

இதன்போது கிழக்கு மாகாணத்தில் டெங்கு நோய் பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை துரிதமாகவும் வினைத்திறன் மிக்கதாகவும் முன்னெடுப்பதற்கான நடவடிக்கை தொடர்பில் ஆராயப்பட்டது.
டெங்கு ஒழிப்புச் செயற்பாட்டின்போது ஆளணி வாகனப் பற்றாக்குறை இருப்பின் அவற்றை உரிய அதிகாரிகளுடன் தொடர்புகொண்டு நிவர்த்தி செய்து தருவதாக கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் செய்னுலாப்தீன் நஸீர் அஹமட் தெரிவித்தார்.

அத்துடன் நுளம்புகள் பரவும் வகையில் சூழலை வைத்திருப்போருக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு உரிய அதிகாரிகளுக்கு கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் செய்னுலாப்தீன் நஸீர் அஹமட் பணித்துள்ளார்.

திருகோணமலையில் இதுவரையில் 2,388 டெங்கு நோயாளர்கள் இனங் காணப்பட்டுள்ளதுடன், திருகோணமலையில் 15 பேரும் மட்டக்களப்பில் 3 பேரும் டெங்கு நோயால் உயிரிழந்துள்ளனர் எனவும் இச் சபை அமர்வின் போது தெரிவிக்கப்பட்டது.

மட்டக்களப்பில் அதிகளவு மதுபான விற்பனை நிலையங்கள் காணப்படுவதாக தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வியாளேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டின் தற்போதைய பொருளாதார நிலைமை குறித்த நேற்று நாடாளுமன்றில் நடைபெற்ற விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றிய போது அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அவர் மேலும் கூறுகையில்,

மட்டக்களப்பில் அதிகளவில் மதுபானசாலைகள் காணப்படுகின்றன.

மக்களின் எதிர்ப்பையும் மீறி மட்டக்களப்பில் மதுபான உற்பத்திசாலையொன்று நிர்மானிக்கப்பட்டு வருகின்றது.

அதற்பு பதிலாக மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய உற்பத்திச்சாலைகளை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்கு வழங்குமாறு அரசாங்கத்திடம் கோருகின்றேன் என வியாளேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.


இலங்கையில் எச்.ஐ.வி தொற்றுக்குள்ளான தாயின் பிள்ளைக்கு கல்வி கற்கும் உரிமை மறுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்த பிள்ளையின் எதிர்காலம் கேள்விக் குறியாகியுள்ளது.

கம்பஹா மாவட்டம் கணேமுல்ல பிரதேசத்திலுள்ள அரச பள்ளிக் கூடமொன்றில் ஆரம்ப கல்வி கற்கும் மாணவியொருவருக்கே கல்வி உரிமை மறுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.

இரு பிள்ளைகளின் தாயான குறித்த பெண் இரண்டாவது பிரசவத்தின் பின்னரே எச்.ஐ.வி தொற்று நோயாளி என இனம் காணப்பட்டுள்ளார்.

பள்ளிக் கூடத்திற்கு தாங்கள் அழைக்கப்பட்டு மாணவியை வேறு பள்ளிக் கூடத்திற்கு மாற்றம் செய்யுமாறு அதிபர் மற்றும் துணை அதிபரால் கேட்கப்பட்டதாக மாணவியின் பாதுகாவலர்களால் குற்றச்சாட்டு முன் வைக்கப்படுகின்றது. .

மாணவி ஆரோக்கியமாக காணப்படுகின்றார்.அவருக்கு எச்.ஐ.வி தொற்று இல்லை அவரை நாங்கள் படிப்பிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்ட போதிலும் அதனை ஏற்க மறுத்துவிட்டதாக மாணவியின் பாதுகாவலர்கள்´ தெரிவிக்கின்றனர். .

வேறு பள்ளிக் கூடத்திற்கு மாற்றம் செய்தாலும் இதே பிரச்சினை வரும் என்பதால் பள்ளிக் கூடத்தை விட்டு விலகுவதற்கான காரணத்தை குறிப்பிட்டு விலகல் பத்திரம் தருமாறு கேட்ட வேளை அதற்கு பள்ளிக் கூட நிர்வாகம் மறுத்து விட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இது தொடர்பாக மத்திய கல்வி இராஜங்க அமைச்சர் வி. இராதாகிருஸ்ணனை தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது ´´ இது தொடர்பான முறைப்பாடுகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.குறித்த பள்ளிக் கூடம் மாகாண சபையின் நிர்வாகத்திற்குரிய பள்ளிக் கூடமாக இருக்கலாம் ´´ என்கின்றார்.

´´மாணவியின் கல்வி கற்கும் உரிமை மறுக்கப்படுவது எந்த வகையிலும் நியாயம் இல்லை. அதிபர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தன்னிச்சையாக செயல்பட முடியாது. இந்த விடயம் தொடர்பாக கல்வி அமைச்சுக்கு அறிவிக்கும் பட்சத்தில் கவனம் செலுத்தப்படும்´´ என்றும் அவர் தெரிவிக்கின்றார்.

கடந்த வருடம் முற்பகுதியில் இது போன்ற பிரச்சினை குருநாகல் மாவட்டம் குளியாப்பிட்டிய பிரதேசத்திலுள்ள அரச பள்ளிக் கூடமொன்றிலும் இடம் பெற்றிருந்தது.

மத்திய கல்வி அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் நேரடியாக தலையீடு செய்து பாதிக்கப்பட்ட மாணவனுக்கு கண்டி மாவட்டத்திலுள்ள முன்னணி பள்ளிக் கூடமொன்றில் கல்வியை தொடர வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக் கொடுத்தார்.

இந்தச் சம்பவத்தை நினைவுபடுத்திய கல்வி இராஜங்க அமைச்சர் வி. இராதாகிருஸ்ணன் இது தொடர்பான அறிவுறுத்தல் ஏற்கனவே சுற்றறிக்கை மூலம் அதிபர்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவசியம் ஏற்பட்டால் மீண்டும் அதனை நினைவுபடுத்தி சுற்றறிக்கை வெளியிடப்படுமென்றும் குறிப்பிட்டார்.

(பிபிசி)


வெளிநாட்டு நீதிபதிகளைக் கொண்டு விசாரணைகளை நடத்துவதற்கு இலங்கை அரசாங்கம் ஜெனிவாவில் இணங்கவில்லை என பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

வெளிநாட்டு நீதிபதிகள், வழக்குத்தொடுனர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுவதற்கே அரசாங்கம் இணங்கியது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று ஜெனிவா தீர்மானம் தொடர்பாக தினேஸ் குணவர்த்தன எழுப்பிய கேள்விக்குப் பதிலளித்த போதே அவர் இவ்வாறு கூறினார்.

“இறுதிக்கட்டப் போரில் இடம்பெற்ற மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பில் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும், பொறுப்புக் கூறல் தொடர்பில் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என 2009ஆம் ஆண்டு முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவும், முன்னாள் ஐ.நா பொதுச்செயலர் பான்கீ மூனும் இணைந்து வெளியிட்ட கூட்டு அறிக்கையில் இணக்கம் காணப்பட்டது. இந்த இணக்கப்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டே 2012ஆம் ஆண்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

முன்னைய அரசாங்கம் விசாரணை நடத்த இணங்கியிருந்ததுடன், 2014ஆம் ஆண்டாகும் போது இது தொடர்பான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு, மனித உரிமை மீறல்களில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு அனைத்துலக சட்டத்தின் கீழ் தண்டனை வழங்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டிருந்தது.

குறித்த தீர்மானத்துக்கு அமைய செயற்பட்டிருந்தால் அனைத்துலகத்தால் அல்லது எம்மால் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக தண்டனை வழங்க வேண்டி ஏற்பட்டிருக்கும். எனினும், எந்த சட்டத்தின் கீழ் இதனை நடைமுறைப்படுத்துவது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

அதேநேரம், எமது அரசாங்கம் ஒற்றுமையைக் குலைப்பதற்கோ, இறைமையை விட்டுக் கொடுப்பதற்கோ அல்லது அனைத்துலக நீதிபதிகளை அமர்த்தி விசாரணைகளை முன்னெடுப்பதற்கோ இணங்கவில்லை. அவ்வாறானதொரு யோசனைக்கு அரசாங்கம் ஒத்துழைப்பு வழங்கவுமில்லை, பங்காளராகவும் இல்லை.

2015ஆம் ஆண்டு தீர்மானத்தில், கடந்த காலத்தில் இடம்பெற்ற கவலைக்குரிய சம்பவங்களை ஏற்றுக் கொண்டு பொறிமுறையொன்று அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும், நடுநிலையான மற்றும் சுயாதீனமான வெளிப்படையான, பாரபட்சமற்ற உயர்ந்த தொழில்சார் நிபுணத்துவம் கொண்டவர்களின் ஊடாக சுயாதீன விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருந்தது. எனினும், வெளிநாட்டு நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என ஒருபோதும் அதில் கூறப்படவில்லை.

அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டதாக நீதிப் பொறிமுறையொன்று அமைக்கப்படும் என்ற அரசாங்கத்தின் யோசனை ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. 2009ஆம் ஆண்டு அப்போதைய ஐ.நாபொதுச்செயலருடன் இணங்கிய விடயங்கள் யாவும் இந்த தீர்மானம் மூலம் நீக்கப்பட்டன. நாம் உருவாக்கும் நீதிப் பொறிமுறை அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டதாகவே இருக்கும். அரசியலமைப்புக்கு வெளியே சென்று எதனையும் செய்ய முடியாது.

இலங்கை அரசாங்கத்தினால் அமைக்கப்படும் நீதிப் பொறிமுறையில் அனைத்துலக நீதிபதிகள், பொதுநலவாய விசாரணையாளர்களின் ஒத்துழைப்பைப் பெறுமாறே கூறப்பட்டுள்ளது. நீதிபதிகளைக் கொண்டு நடத்தப்பட வேண்டும் எனக் கூறவில்லை. நாமும் ஆலோசனை பெறுவதாகக் கூறியுள்ளோம்.

2017 மனித உரிமை பேரவை அமர்வில் இரண்டு விடயங்கள் பார்க்கப்பட வேண்டியுள்ளது. ஒன்று ஐ.நா மனித உரிமைகள் ஆணையாளரின் அறிக்கை. அனைத்துலக நீதிபதிகள் மற்றும் கலப்பு நீதிமன்றம் போன்ற விடயங்கள் அவருடைய அறிக்கையிலேயே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

இலங்கை தொடர்பில் அவருடைய அறிக்கையை அரசாங்கம் வரவேற்றுள்ளபோதும், அதில் உள்ள விடயங்களுக்கு இணக்கம் தெரிவிக்கவில்லை. இந்த அறிக்கை குறித்து பதிலளிப்பதற்கு காலம் கோரியுள்ளோம்.

2015ஆம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் உண்மையை அறியும் ஆணைக்குழுவை அமைக்கும் யோசனை ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. எனினும், கடந்த அரசாங்கத்தில் இருந்தவர்கள் நியூயோர்க் சென்று விசாரணை நடத்துமாறு கோரினார்கள். அது மாத்திரமன்றி 2014ஆம் ஆண்டு ஜெனிவா சென்றிருந்த ஜி.எல்.பீரிஸ், மூதூர் வழக்கையும், திருகோணமலை வழக்குகளையும் நடத்தி வழக்குத் தாக்கல் செய்வதாகக் கூறியிருந்தார்.

இலங்கை ஒருபோதும் அனைத்துலக குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் இணைந்து கொள்ளாது என்பதை ஜனாிபதியும், நானும் பல தடவைகள் தெளிவாகக் கூறியுள்ளோம். இதுவே அரசாங்கத்தின் கொள்கை. சார்க் மற்றும் ஆசிய நாடுகளும் இவ்வாறான கொள்கையிலேயே இருக்கின்றன.

அனைத்துலக நீதிபதிகளை எமது நீதிமன்றங்களில் விசாரணைகளுக்காக நியமிக்கமாட்டோம். கலப்பு நீதிமன்றத்தை அமைக்க மாட்டோம் என்பதை மீண்டும் ஒரு தடவை நாடாளுமன்றத்தில் கூறுகின்றோம்.

அரசியலமைப்பின் படி இலங்கையர்களையே நீதிபதிகளாக நியமிக்க முடியும். இதனை மீறிச் செயற்பட முடியாது. இல்லாவிட்டால் அரசியலமைப்பை மாற்ற பொதுவாக்கெடுப்புக்கே செல்லவேண்டும்.என்று குறிப்பிட்டார்.


இனிப்பு வகைகளுக்கான சீனியின் அளவை கட்டுப்படுத்துவதற்கான சட்டம் ஒன்றை கொண்டுவரவுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன தெரிவித்துள்ளார்.

மல்வான அல் முபாரக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற மருத்துவ முகாமில் கலந்துகொண்ட போதே இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக பிஸ்கட் மற்றும் இனிப்பு வகைகளை தாயரிக்கும் நிறுவனங்களிடம் கலந்துரையாடியுள்ளதாக அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

இனிப்பு வகைகளுக்கான சீனியின் அளவை கட்டுப்படுத்துவதாக குறிப்பிட்ட போது பல ​அழுத்தங்கள் வந்தது. அதற்கு எல்லாம் நான் பயம் இல்லை என்றும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

பரவக் கூடிய நோய்களின் கட்டுப்பாட்டை சீனி,உப்பு போன்றவற்றை குறைப்பதன் மூலம் ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் என்ற யோசனை ஒன்றை அமைச்சரவையில் முன்வைக்கவுள்ளதாகவும் சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன தெரிவித்துள்ளார்.


அளுத்கம கலவரம்  இடம்பெற்று ஆயிரம் நாட்களைக் கடந்துள்ள போதிலும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இதுவரை நஷ்ட ஈடு வழங்கப்படவில்லை என நாடாளுமன்றத்தில் சுட்டிக்காட்டிய இராஜாங்க அமைச்சர் எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாஹ், கலவரத்தில் பலியானவர்களது குடும்பங்களுக்கும், காயமடைந்தவர்கள் மற்றும் பொருளாதாரத்தை இழந்தவர்கள் அனைவருக்கும் அரசு உடனடியான நஷ்ட ஈடு வழங்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார்.

நாடாளுமன்றத்தில் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை இடம்பெற்ற சபை ஒத்திவைப்பு வேளை விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

இது தொடர்பில் அவர் மேலும் கூறியதாவது:-

நாட்டின் பொருளாதாரத்தைக் கட்டியெழுப்ப வேண்டுமாயின் அதற்கான சூழல்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். கட்சிகள், இனமத வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால் சென்று சிந்திக்க வேண்டிய ஒருவிடயமாகவே நாட்டின் பொருளாதாரம் காணப்படுகின்றது. கட்சிகளுக்கிடையில் வெவ்வேறு கருத்துக்கள் காணப்பட்டாலும் பொருளாதாரம் என்று வரும்போது ஒருமித்த கருத்துடன் பயணித்தால் மட்டுமே வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மூலம் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை சிறப்பான பாதையில் கொண்டுசெல்ல முடியும்.

ஆனால், அந்நிலைமை நாட்டில் இல்லை. நாளுக்கு நாள் டொலரின் பொறுமதி அதிகரித்துச் செல்வதால் பொருட்களின் விலைகளும் அதிகரித்துவருகின்றன. இந்நிலைமைகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டுமெனில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் வருகையை நாட்டில் அதிகரிக்க வேண்டும்.

அதேநேரம், இன்னும் நாம் தேயிலை, இறப்பர் மற்றும் ஆடைகள் தவிர்ந்து ஏனைய பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதிலும் பின்தங்கியே காணப்படுகிறோம். இந்நிலையிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி அந்நிய செலாவணியை அதிகரிக்க வேண்டும். இதற்கு எதிர்க்கட்சிகளும் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.

அரசால் மட்டும் இப்பயணத்தை தொடர முடியாது. இதனை எதிர்த்தால் பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்ப முடியாது என்பதை உணர்ந்து ஒருங்கிணைந்த எதிரணியினரும் எமக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.

இதேவேளை, அளுத்கம, பேருவளைக் கலவரம் இடம்பெற்று ஆயிரம் நாட்களைக் கடந்துள்ள போதிலும் அதில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு நஷ்ட ஈடு வழங்காமை தொடர்பிலும் இச்சபையின் கவனத்துக்கு நாம் கொண்டுவர வேண்டும்.

இதில், மூவர் பலியாகியும், 15 பேர் காயமடைந்தும், 280 குடும்பங்கள் பொருளாதார ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளபோதிலும் இதுதொடர்பில் அரசு எந்தவித சட்ட நடவடிக்கையையும் எடுக்கவில்லை.

யாழ்ப்பாண சம்பவம், வெலிக்கடைச் சிறைச்சாலை சம்பவம், சாலாவ வெடி விபத்து போன்ற பல சம்பவங்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நஷ்ட ஈடு வழங்கப்பட்டுள்ள, வழங்கப்படுவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளபோதிலும் அளுத்கம, பேருவளை கலவரங்களில் பாதிக்கப்பட்ட  மக்களுக்கு மட்டும் இன்னும் நீதிக்கிடைக்காமை கவலைக்குரியதாகும்.

அளுத்கம, பேருவளை சம்பவங்களை முன்னிறுத்தி முஸ்லிம் வாக்குகளைப் பெற்ற இந்த அரசு, இதுவரை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எந்த நிவாரணமும் வழங்கவில்லை.

எனவே, இப்பிரச்சினையை தீர்க்கும் நோக்கில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அனைவருக்கும் அரசு நஷ்ட ஈடு வழங்கவேண்டும் என்று நாம் வலியுறுத்துகிறோம்  என்றார்.

-R.Hassan


5G தொழில்நுட்பம் இதுவரையிலும் அறிமுகம் செய்யவில்லை என்றாலும் உலகம் முழுவதும் பரீட்சித்து பார்க்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

அதற்கமைய தெற்காசியாவின் முதலாவது 5Gயின் புதிய மையத்தை உருவாக்குவதற்காக இலங்கை தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொலைத் தொடர்பாடல் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு அமைச்சு மற்றும் மொபிடெல் நிறுவனத்துடன் இணைந்து எரிக்ஸன் நிறுவனம் தெற்காசியாவின் முதலாவது 5G மையம் உருவாக்குவதற்கான ஒத்துழைப்புக்கு முன்வந்துள்ளது.

5Gயின் புதிய மையத்தினுள் உள்நாட்டு தகவல் தொழில்நுட்ப திறன்கள் மற்றும் திறமைகள் மேலும் வளர்ச்சியடையும் என அமைச்சர் ஹரின் பெர்ணான்டோ தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையை டிஜிட்டல் மற்றும் திறன் மையம் கொண்ட சமூகமாக மாற்றுவதன் ஊடாக அதிக தொழில் வாய்ப்புகளுக்கு செல்ல முடியும் என அமைச்சர் மேலும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.


பதவிக்காலம் முடிவடைய உள்ள மூன்று மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலை எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் நடத்த அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

இதனடிப்படையில், கிழக்கு, வடமத்திய, மற்றும் சப்ரகமுவ மாகாணங்களின் தேர்தல் டிசம்பரில் நடைபெறவுள்ளது.

பதவிக்காலம் முடியும் மாகாண சபைகளின் தேர்தலை ஒத்திவைக்க வேண்டுமாயின் அதற்காக நாடாளுமன்றத்தில் சட்டமூலம் ஒன்று நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்.

எனினும் பதவிக்காலம் முடியும் வரை மாகாண சபைகளின் தேர்தலை எந்த வகையிலும் ஒத்திவைக்க போவதில்லை என அரசாங்கத்தின் சிரேஷ்ட பேச்சாளர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

அதேவேளை மாகாணசபைத் தேர்தல் ஒத்தி வைக்கப்படாது என தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அனுராதபுரத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் பங்கேற்று உரையாற்றிய போது அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.


அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை 154 ரூபாவை கடந்துள்ளதாக மத்திய வங்கி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

அதற்கமைய நேற்றைய தினம் அமெரிக்கா டொலரின் விற்பனை விலை 154.04 ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது.

அமெரிக்கா டொலரின் கொள்வனவு விலை 150.19 ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளதென குறிப்பிடப்படுகின்றது.

இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்ட புதிய தரவிற்கமைய ஸ்ரேலிங் பவுண்ட் ஒன்றின் விற்பனை விலை 189.92 எனவும், யூரோ ஒன்றின் விற்பனை விலை 166.25 ரூபாயாகவும் பதிவாகியுள்ளது.


"யாரோட இடத்துக்கு யாருடா பெயர் மாற்றுவது ...?"

எனது முகப்புத்தக கணக்கின் மெசன்ஜசர் ஊடாக வந்திருந்த கேள்வி அது . அதோடு நிற்கவில்லை .ஆங்கிலத்தில் மோசமான வார்த்தைகளால் திட்டித்தீர்த்திருந்தார் நாகரிகமாக ஆடை அணிந்திருந்த கௌரவமான வேலை பார்க்கும் அந்த தமிழ் சகோதரர் ஒருவர்.

Google map இல் யாழ்ப்பாண சோனக தெருவில் தவறான ,பிழையான பெயர்கள் இடப்பட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டி எழுதிய கட்டுரையின் தாக்கம் அது .

"சோனியெல்லாம் யாழ்ப்பாண காணிகளை குறைந்த விலைகளில் விற்குதுகள் . வாங்கி வளைத்துப்போட்டால் முழு ஏரியாவையும் நம்மட கொண்ரோலுக்கு கொண்டு வரமுடியும்" ஐக்கிய இராச்சியத்தில் நான் வாழுகின்ற நகர் ஒன்றில் உள்ள கடை ஒன்றில் 10 வருடங்களுக்கு முன்னர் பிற இனத்தவர்  ஒருவர் எனக்கு தமிழ் தெரியாது என்று எண்ணி இன்னொருவரிடம்   கூறியது இப்போதும்  ஞாபகத்துக்கு வருகிறது  .

இனவாதம் ஏடுகளில் மட்டும்தான் எரிக்கப்பட்டு உள்ளனவா ? உள்ளங்களில் எல்லாம் பள்ளங்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறன இந்த இனவாதமும் இன துவேஷங்களும் ..

மீள் குடியேற்றத்தில் அனாதைக்  குழந்தைகளாய் ஆக்கப்பட்டுள்ள யாழ் முஸ்லிம்கள் இன்னொரு பலஸ்தீன சரிதத்துக்கு காரணமாக இருந்து விடக்கூடாது.

அல்லாஹ்வின் பெயர்கள் கூறி அழைக்கப்பட்ட 16 பள்ளிவாசல்கள்  மற்றும்
முஸ்லிம் பெயர்கள் கொண்ட நான்கு பாடசாலைகள் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் செல்வதை எந்த முஸ்லிமாவது விரும்புவார்களா.. ?

யாழ்ப்பாண சோனக தெரு படிப்படியாக முஸ்லீம் அடையாளத்தை இழந்து கொண்டு வருவதாக அண்மையில் யாழ்ப்பாணத்தில் வாழும் அப்துல் கரீம்  ஹஸ்ஸான்
கவலை பட தெரிவித்திருந்தார் .

ஓரு காலத்தில் முற்று முழுதாக முஸ்லிம்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த நகரத்தோடு அண்டி இருந்த செம்மா தெரு இப்போது முஸ்லிம்கள் கையில் இருந்து முற்று முழுதாக பறிபோய் உள்ளதாக அங்கிருந்து கிடைக்கும் தகவல்கள் தெரிவிகின்றன .

புதிய சோனக தெரு கிராமத்தில் மாத்திரமே முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக    வாழ்வதாகவும் ஏனைய பகுதிகளில் அநேக வீதிகளில் உள்ள முஸ்லிம்களின் காணிகள் மற்றும் வீடுகள் பிற இனத்தவர்களால்
கொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக யாழ்ப்பாண சோனகத்தெரு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஒரு காலத்தில் நூற்றுக்கு நூறு வீதமும் முஸ்லீம்களை கொண்டிருந்த யாழ்ப்பாண சோனக தெரு இன்று பண தேவை கொண்ட பல முஸ்லீம்களால்  பிற இனத்தவர்களுக்கு  விற்கப்பட்டு பறிபோய்க்கொண்டிருப்பதை
கண்ணுக்கு முன்னால் காணக்கூடியதாக இருப்பதாக அங்கிருந்து கிடைக்கும் தகவல்கள் கூறுகின்றன .
பலஸ்தீன பூமி நம்மிடம் இருந்து பறி போனதும் இவ்வாறுதான் என்பதை இங்கே ஞாபகப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது .

இன்னொரு விடயத்தை  கேள்விப்பட்ட போது
ஆடித்தான் போய்விட்டேன் .அந்த  விடயம் எனது குடும்பத்தாரும் எனக்கு தெரிந்தவர்களும் நேரடியாக சந்தித்த ஒன்றே.

பண ஆசை கொண்ட காணி புரோக்கர்கள் , வீடு வாசல்கள் ,கடைகளை யாழ்ப்பாணத்தில் கொண்ட, வெளி இடங்களில் வாழ்ந்து வருகிற யாழ் முஸ்லீம் குடும்பங்களிடம் யாழ்ப்பாண நிலவரம் குறித்து தவறான, நேர் மறையான விடயங்களை கூறி சொத்துக்களை பிற இனத்தவர்களுக்கு  விற்க தூண்டுகிற நிலை காணப்படுவதாக தெரிய வருகிறது

சகோதர சகோதரிகளே..!
பரம்பரைகளின் எண்ணிக்கை தெரியாமல்   முஸ்லிம்கள் வாழ்ந்த ஒரு மண்ணை , இலங்கையில் முஸ்லிம்கள் முதல் முதல்  குடியேறியதாக கூறப்படுகிற ஓரு பூமியை அற்ப காசுக்காக தாரை வார்ப்பது எந்த வகையில் நியாயம் ?.

இவ்வாறான முஸ்லிம்களின் சொத்துக்கள் பறிபோவதை தவிர்க்க தனவந்தர்கள் , முஸ்லீம் அமைப்புக்கள் முன் வர வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் யாழ்ப்பாண சோனகதெரு இன்னொரு பலஸ்தீனமாக பறி போவது தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கும்.


-முஹம்மது ராஜி-


விமல் வீரவங்சவை சிறைச்சாலையிலிருந்து அங்கும் இங்கும் அழைத்துச் செல்வது குறித்து எனக்கு பாரிய அச்சம் உள்ளது. அவருடன் இன்னும் ஒருவரை அழைத்துச் சென்றால், அவருக்கு படும் துப்பாக்கிச் சூடு இவர் மீதும் படாதிருக்கும் என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம் என முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ வினா எழுப்பினார்.
நாட்டில் பொது மக்களுக்குப் பாதுகாப்புப் பிரச்சினையுள்ளது. வெளியில் இறங்கி நடந்து செல்வது பயமாகவுள்ளது. நிம்மதியாக தூங்க முடியாமல் உள்ளது.
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் மத்திய வங்கி முறி தொடர்பில் விசாரணை முன்னெடுக்கப்படுகின்றது. சாட்சிகள் தெரிவிக்கும் சகல கருத்துக்களும் ஊடகங்களில் வெளிவருகின்றனர். முன்னாள் மத்திய வங்கியின் ஆளுனர் உள்ளே செல்வதும், வெளியில் வருவதும் மாத்திரமே ஊடகங்களில் காட்டப்படுகின்றன. அவர் என்ன பேசுகின்றார் என்பது மர்மமாகவே உள்ளதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார்.
இன்று மாலை கொழும்பில் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்துகொண்டு கருத்துத் தெரிவிக்கையில் அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டார்.


கிழக்கு மாகாணத்தில் இதுவரைக்கு 3821 பேர் டெங்கு நோயின் தாக்கத்திற்கு உள்ளானதாகவும், அதில் திருகோணமலையில் 2088 பேரும், மட்டக்களப்பு பிராந்தியத்தில் 900 பேரும், கல்முனை பிராந்தியத்தில் 733 பேரும், அம்பாறை பிராந்தியத்தில் 100 பேர் பாதிப்புக்குளானதாகவும் கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சர் ஏ.எல். முஹம்மட் நஸீர் தெரிவித்தார்.

கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சர் ஏ.எல். முஹம்மட் நஸீர் அவர்களின் விசேட வேண்டுகோளுக்கு அமைவாக கிழக்கு மாகாண பிரதம செயலாளர் தலைமையில் டெங்கு நோய் பரவது தொடர்பாக சுகாதார , உள்ளூராட்சி மன்ற, திணைக்கள உயர் அதிகாரிகளுடனான கலந்துரையாடல் ஒன்றினை ஏற்பாடு செய்திருந்தது.

இதற்கமைய, கிழக்கு மாகாண திருகோணமலை பிரதேசத்தில் அதிகம் பரவும் டெங்கு நோயை தடுப்பது தொடர்பாகவும், அதனை தடுப்பதற்கு மேற்கொள்ளவுள்ள விசேட திட்டங்கள் தொடர்பாகவும் ஆராய்ப்பட்டது.

குறிப்பாக திருகோணமலை பிரதேசத்தின் உள்ளூராட்சி மன்ற திணைக்களங்களும், சுகாதார திணைக்களங்களும் விசேட செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகின்ற போதும் இன்னும் அதன் வேகத்தை அதிகரித்து டெங்கு நோயினை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாகவும் ஆராயபட்டது.

சில முன்னெடுப்பக்கள் மூலம் டெங்கு நோயினை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

அந்தவகையில் மாணவர்கள், பெற்றோர்களுக்கு டெங்கு நோய் தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுவத்துவது எனவும்,

உள்ளூராட்சி மன்றத்தின் வேலைகளை இன்னும் அதிகம் ஏனைய ஊழியர்களை உள்வாங்கி சுத்தம் செய்யும் வேலைகளில் ஈடுபடுத்தவுள்ளதாகவும் அதற்கு தேவையான வாகன வசதிகளை ஏற்படுத்துக்கொள்ளவுள்ளதாகவும் நிதி பற்றாக்குறை பற்றி ஆராயப்பட்டது.

அதற்கான ஏற்பாடுகளை மாகாண சுகாதார அமைச்சும் பிரதம செயலாளர் அலுவலகமும் செய்யவுள்ளதுடன், பிரதமரினால் 5மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.

இதுவரை கிண்ணியா பிரதேசத்தில் 12 பேர் மரணித்ததுடன் குச்சவெளியில் 01வரும், மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருவரும் மரணித்துள்ளார்கள்.

கிழக்கு மாகாணத்தில் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் அதிகளவிலான பாரிய ஒத்துழைப்புக்களை வழங்கி எவ்வாறு டெங்கினை கட்டுப்படுத்த முடியுமோ? அவ்வாறு மிக விசேடமாக செயற்பட்டுவருவதுடன், கடந்த 02 தினங்களாக வைத்தியசாலையில் நோயாளிகள் அனுமதிக்கப்படும் வரவு குறைந்த நிலையில் காணப்படுவதையும் இங்கு நாம் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும்.

காய்ச்சல் ஏற்பட்டாலே அம்மக்கள் வைத்தியசாலைக்கு வர வேண்டும். குறிப்பாக கிண்ணியா பிரதேசத மக்களில் சிலர் காய்ச்சல் வந்து சில நாட்களின் பின்னரே வைத்தியரை நாடுவதாக எம்மிடம் வைத்தியர்கள் கூறியுள்ளனர். ஆகவே காய்ச்சலின் அறிகுறி தென்பட்டால் உடனடியாக வைத்தியரை நாடவும்.

கிண்ணியா பிரதேச மக்கள் அதிகளவு இந்த டெங்கு நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பு படையினருடனும், உள்ளுராட்சி மன்ற ஊழியர்களுடனும் இணைந்து செயற்படுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

திணைக்களங்களில் உதவிகளுடம் மாத்திரம் எம்மால் டெங்கினை கட்டுப்படுத்த முடியாது.

பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு பாரியளவில் எதிர்பார்க்கின்றோம் எனவும் மக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.

அதுபோல் பாடசாலை மாணவர்களின் வரவு 40% காணப்படுவதானலும் மாணவர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு கற்கும், கற்றுக்கொடுக்கும் சக்திகள் இல்லாத நிலையில் காணப்படுகின்றனர்.

இதற்கமைவாகவே பாடசாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளது எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

MARI themes

Powered by Blogger.